AlBum Vol 1

Posted: Tháng Năm 8, 2012 in Music Showbit, Music Việt

Tuyển tập những ca khúc tui yêu thích:

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.1.swf?skin=http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/embed/embed.swf&xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/ZnJnypNQQNzVydbHTvnkH&autostart=false

Advertisements

Đã đóng bình luận.